MATEMATIK & RÄKNARE

 
Här kan ni ta del av Lars Jakobssons TI N'spire försök i fysik. Logga in här!

Här kan ni ta del av Gunilla Jakobssons TI N'spire försök i kemi och biologi. Logga in här! 

 


TEXAS TI-Nspire CX CAS RÄKNARE+LICENS


29-000094  1.200:- exkl moms och frakt


 
29-001202 10st licenser pris 160:- per styck exkl moms.
                   Licenserna levereras elektroniskt.
                   För köp över 30 st licenser erhålles 15% rabatt.

TEXAS TI-Nspire CAS Hyra Multi-Activ. licens 1år

Det nya inlärningsverktyget TI-Nspire? från
Texas Instruments , räknare har tagits fram för
att tillvarata behovet av olika lärstilar.

De olika sätten att presentera ett problem kan
samexistera och dela data mellan sig i en mångfald
olika kombinationer och layouter:

 • Algebraisk representation = Calculator och
  Graphs & Geometry

 • Numerisk representation = List och
  Spreadsheets

 • Statistisk representation = Calculator och
  Lists & Spreadsheets

 • Skriven representation = Notes

 • Grafisk och geometrisk representation =
  Graphs & Geometry